ჩვენი გუნდი
გია მორჩილაძე
პარტნიორი, დირექტორი

გიორგი გოგოჭურ
დირექტორთა საბჭოს წევრი

ლევან შოშიაშვილ
მმართველი დირექტორი, ფინანსები და რისკები

ვეკო დოდაშვილ
მმართველი დირექტორი, სამართლებრივი და კორპორაციული საკითხები

რატი მორჩილაძე
მმართველი დირექტორი, პროექტის მენეჯმენტი და ინვესტორებთან ურთიერთობები

თათა გაფრინდაშვილი
დირექტორთა საბჭოს წევრი